Zmluvné zdravotné poisťovne

Stomatologická ambulancia MUDr. Jána Tótha má uzavreté zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. [25]

<

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. [24]

Union zdravotná poisťovňa, a.s. [27]