Poskytované služby

V rámci poskytovania komplexnej stomatologickej starostlivosti ponúkame ošetrenia v oblasti:

  • Záchovnej stomatológie
  • Protetickej stomatológie
  • Stomatochirurgii
  • Ústnej hygieny
  • Estetickej stomatológie
  • Endodoncie (koreňové výplne)
  • 2 x ročne bezplatné preventívne prehliadky