Zub

Zub (lat. dens) je tvrdá anatomická štruktúra, ktorá sa nachádza v ústnej dutine väčšiny stavovcov. Funkcia zubov je spracovanie potravy, tvorba reči a zvukov a formovanie tváre.

Pravé a nepravé zuby

Nepravé zuby nemajú špecifické tvrdé časti, sú to rohovinové útvary z epitelu a nachádzajú sa v ústnej jamke kruhoústych rýb (Cyclostomata, napríklad mihuľa), u lariev obojživelníkov a v ústnej dutine niektorých korytnačiek (napríklad Kožatka veľká - Dermochelys coriacea). Žaby z čeľade skokanovitý (lat. Ranidae) majú na spodnej čeľusti kostené výrastky. Samci ich majú väčšie ako samice. Pravé zuby sú tvorené sklovinou a zubovinou a majú zubnú dreň s cievami a nervami (napr. zuby človeka).

Rôzne tvary zubov

Zuby drsnokožcov a obojživelníkov majú jeden tvar (izodontný chrup). U plazov sú prítomné už čiastočne odlišné zuby (napr. u krokodílov sú zuby podobné očným). Zvláštnu formu tvoria jedové zuby hadov, ktoré majú buď kanál vo vnútri, alebo žliabok na vnútornej strane. Cicavce majú menší počet zubov, ako ostatné živočíchy a ich tvar je prispôsobený funkcii (heterodontný chrup). Existujú tiež veľmi špecializované tvary, ktoré sa nachádzajú len u niekoľkých druhov. Napríklad hlodavce (lat. Rodentia) majú rezáky premenené na hlodacie zuby. Ich opotrebúvanie stimuluje trvalý rast do dĺžky. Očné zuby mäsožravcov (lat. Carnivora) slúžia ako úchopové zuby. U iných zvierat majú očné zuby rôzne veľkosti u oboch pohlaví a sú sekundárnym pohlavným znakom.

Zuby človeka

Človeku sa v priebehu života vymenia 2 typy zubov. V detstve vyrastajú mliečne zuby (lat. dentes decidui), ktoré sa vymenia trvalými (lat. dentes permanentes). Jedná sa preto o difyodontný chrup. Trvalé zuby Dospelý človek má 32 trvalých zubov. 8 rezákov (lat. dens incisivus), 4 očné zuby (lat. dens caninus), 8 črenových zubov (lat. dens premolaris) a 12 stoličiek (lat. dens molaris). Trvalé zuby sa prerezávajú od 6. do 15. (druhé stoličky) až 21. (tretie stoličky) roku. Mliečne zuby Dieťa má 20 mliečnych zubov. Je to 8 rezákov a 4 očné zuby, črenové zuby sa v mliečnom chrupe nenachádzajú, namiesto nich je 8 mliečnych stoličiek. Mliečne zuby sú v porovnaní so stálymi menšie, majú tenšie korene a svetlejšiu, namodravú farbu. Prvé zuby sa začnú prerezávať medzi 5. a 8. mesiacom. Všetky mliečne zuby sú prítomné vo veku 2 a pol až 3 rokov. Odchýlky počtu zubov Celkový počet zubov u jednotlivcov kolíše. Veľmi často sa nevytvorí niektorá zo stoličiek (hlavne zuby múdrosti), bočné horné rezáky alebo dolné druhé črenové zuby. Naopak, niekedy sa vyskytujú nadpočetné zuby, napríklad prostredný horný rezák (mesiodens) alebo štvrté stoličky (distomolár a paramolár). Tieto odchýlky sa nazývajú hypodoncia, keď chýba konkrétny zub, oligodoncia pri chýbaní skupiny zubov a hyperodoncia pri nadpočetnom zube. Anodoncia je veľmi vzácna vrodená bezzubosť.

Stavba zubu

Anatómia zubu Zub sa skladá z korunky (lat. corona dentis) a jedného alebo viacerých koreňov (lat. radix dentis). Sú spojené v krčku (lat. cervix dentis). Vo vnútri sa nachádza dutina (lat. cavitas dentis), ktorú vypĺňa zubná dreň (lat. pulpa dentis). Tá je tvorená nervami, cievami a väzivovým tkanivom. Tkanivá zubu Povrch korunky zuba tvorí sklovina (lat. enamelum, grec. email). Je to najtvrdšia hmota v ľudskom tele. Pod ňou sa nachádza zubovina (lat. dentinun), ktorá je o niečo mäkšia a tvorí najväčšiu časť zuba. Na povrchu koreňa sa nachádza zubný cement (lat. cementum).